صفحه اصلی » منیزیم

مشاهده همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود آمینو اسید پودری کلروفیل ۸۵ سیترونا بسته بندی ۵۰۰ گرمی

200,000 تومان

کود اصلاح کننده خاک دسالین Desaline CM بسته بندی ۵ لیتری

503,000 تومان

کود جلبک دریایی آلگاستیم بسته بندی ۱ و ۵ لیتری و ۱ کیلوگرمی

165,000 تومان

کود جلبک دریایی پودری سیترونا آلژکس بسته بندی ۵۰۰ گرمی

167,000 تومان

کود ریشه زایی مجیک پی استار Magic P Star بطری ۱ لیتری

148,000 تومان

کود سولفات منیزیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

228,000 تومان

کود کامل NPK 18-18-18 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

713,000 تومان

کود منیزیم ۶% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

140,000 تومان

کود منیزیم گرین Magnesiogreen پاکت ۵ کیلوگرمی

306,000 تومان