صفحه اصلی » Иран

Отображение 1–24 из 31

Show sidebar

Одноразовый лоток для пересадки на 128 лунок

480,000

Одноразовый лоток для пересадки на 162 отверстия

480,000

Одноразовый лоток для пересадки на 32 отверстия

480,000

Одноразовый поддон для трансплантации на 72 отверстия

480,000

Одноразовый поднос для трансплантации на 200 лунок

480,000

دستگاه نشاء کار دستی

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

کود آمینواسید مایع ۲۵% رستان بسته بندی ۱ لیتری

25,520,000

کود سه گانه آهن روی منگنز رستان بسته بندی ۱ لیتری

16,240,000

کود سیلیسیم پودری و مایع سیتام آریا شیمی

11,136,00015,776,000

کود عصاره جلبک دریایی مایع آلگا ۷۰ رستان بسته بندی ۱ لیتری

16,240,000

کود فسفیت پتاسیم فوگارد آریا شیمی

17,400,000

کود کامل مایع رستان مجیکال + ریز مغذی‌ها بسته بندی ۱ لیتری

16,240,000

کود گوگرد پودری کشاورزی بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی

13,920,000

کود گوگرد مایع پارومی اس بسته بندی ۱ لیتری

5,568,000

کود مرغی پلت (گرانول) بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء بادمجان

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء توت فرنگی کاماروزا Camarosa

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء خربزه

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء خیار

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء فلفل دلمه

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء فلفل قلمی تند

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء کاهو

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء کاهو چینی

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

نشاء کاهو سالادی

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید