کارشناسان کشاورزی

حسین پورتراب

تخصص و تحصیلات: کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات
سمت سازمانی: کارشناس فنی گیاه پزشکی و تغذیه گیاهی، باغبانی و فروش نهاده

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۹۴۰۵۰۴۳

البرز آزاد

تخصص و تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت
سمت سازمانی: مشاور فروش نشاء و نهاده ­های کشاورزی، مشاور کاشت و پرورش گیاهان زراعی و گلخانه ­ای

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۹۴۰۵۰۴۹

راضیه علیزاده

تخصص و تحصیلات: کارشناس ارشد زراعت - مبارزه و شناسایی علف های هرز
سمت سازمانی: کارشناس فنی فروش سموم کشاورزی، کارشناس تولید بذر هیبرید، کارشناس تولید محتوا

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۹۴۰۵۰۴۶

حامد مقدم عارفی

تخصص و تحصیلات: کارشناسی هوانوردی
سمت سازمانی: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، مشاوره فروش بذر و نشاء و ساخت و تاسیس گلخانه

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۱۴۴۸۰۴۷

واحد فناوری اطلاعات و بازاریابی

بهناز سردشتی

تخصص و تحصیلات: کارشناس ارشد گرافیک
سمت سازمانی: طراح و مدیر امور هنری

حسام بهاری

تخصص و تحصیلات: کاردانی الکترونیک
سمت سازمانی: پشتیبانی سایت و شبکه های اجتماعی

حافظ بهاری

تخصص و تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) - تجارت الکترونیکی
سمت سازمانی: وب مستر،‌ متخصص سئو

مجید شیدائیان

تخصص و تحصیلات: دکتری (PhD) کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی- ارشد MBA (مدیریت عالی کسب و کار)
سمت سازمانی: مدیریت سایت، شبکه های اجتماعی و تولید محتوای دیجیتال، کارشناس بازاریابی و فروش، مدیریت اجرایی

 

تیم پهپاد کشاورزی

طوفان ناصری

تخصص و تحصیلات: کارشناس آبیاری قطره ای و کشت هیدروپونیک
سمت سازمانی: کارشناس پهپاد و اپراتور پهپادهای سمپاش و محلول پاش

وهاب مقدم عارفی

تخصص و تحصیلات: فیلم سازی گرایش تدوین
سمت سازمانی: کارشناس پهپاد و اپراتور پهپادهای سمپاش و محلول پاش

بهنام سردشتی

تخصص و تحصیلات: کارشناس مهندسی عمران
سمت سازمانی: کارشناس پهپاد و اپراتور پهپادهای سمپاش و محلول پاش

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۰۹۸۱۰۱۸

واحد گلخانه

محمد خان زاده

تخصص و تحصیلات: کارشناس کشاورزی
سمت سازمانی: مسئول فنی گلخانه

مرتضی پروین

تخصص و تحصیلات: کارشناس کشاورزی و گلخانه
سمت سازمانی: مسئول اجرایی گلخانه

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۰۲۲۷۰۸۸

صهبا عظیمی

تخصص و تحصیلات: کارشناسی عمران
سمت سازمانی: مسئول امور اجرایی گلخانه

سهیل عظیمی

تخصص و تحصیلات: کارشناسی مهندسی کشاورزی- گرایش اصلاح نباتات
سمت سازمانی: مسئول اجرایی گلخانه

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۰۲۲۷۰۳۳

تیم کشاورزی

محمدرضا شمس الدینی

همکار تیم کشاورزی و گلخانه

مراد درویشی

مجری مزرعه و گلخانه

مهدی شمس الدینی

مدیر مزرعه و گلخانه

واحد اداری

سارا خلجی

تخصص و تحصیلات: لیسانس مدیریت مالی
سمت سازمانی: امور قراردادها و فروش

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۰۲۲۷۰۴۴

محمد باقر نوروزی

تخصص و تحصیلات: مهندسی آب و خاک
سمت سازمانی: مسئول امور کشت

ویدا مقدم عارفی

تخصص و تحصیلات: دانشجوی حسابداری
سمت سازمانی: منابع انسانی

هانیه طلوعی آریا

تخصص و تحصیلات: کاردانی حسابداری
سمت سازمانی: فروش ادوات و بستر کشت

تلفن همراه سازمانی: ۰۹۱۲۹۴۰۵۰۴۴

نیایش علی پور

تخصص و تحصیلات: لیسانس ریاضیات کاربردی
سمت سازمانی: کارشناس مالی

امیر پاکپور

تخصص و تحصیلات: کاردانی تاسیسات پروژهای گازی
سمت سازمانی: مسئول خرید، اداری و بیمه، امور اموال و انبار