صفحه اصلی » خرید کود

نمایش 1–24 از 45 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود آمینو اسید پودری ۸۰٪‌ نیتروآمین بسته بندی ۱ کیلوگرمی

115,000 تومان

کود آمینو اسید پودری کلروفیل ۸۵ سیترونا بسته بندی ۵۰۰ گرمی

200,000 تومان 170,000 تومان

کود آمینواسید مایع ۲۵% رستان بسته بندی ۱ لیتری

70,000 تومان

کود آهن ۶% گرین کلات شده با EDDHAوHBED بسته بندی ۱ کیلوگرمی

205,000 تومان

کود آهن میکرو هاس ۱۳% گرین کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

163,000 تومان

کود اوره فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

610,000 تومان

کود بر مایع گرین Borogreen 15% بسته بندی ۱ لیتری

99,000 تومان

کود پتاسیم سولفور اس کا جنتاترول بسته بندی ۱ لیتری

46,000 تومان

کود پتاسیم نیترات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

490,000 تومان

کود جلبک دریایی آلگاستیم بسته بندی ۱ و ۵ لیتری و ۱ کیلوگرمی

115,000 تومان

کود جلبک دریایی پودری سیترونا آلژکس بسته بندی ۵۰۰ گرمی

140,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

115,000 تومان

کود ریشه زایی روتیج بسته بندی ۱ لیتری

130,000 تومان

کود ریشه زایی مجیک پی استار Magic P Star بطری ۱ لیتری

95,000 تومان

کود سولفات پتاسیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

260,000 تومان

کود سولفات منیزیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

140,000 تومان

کود سیلیسیم پودری و مایع سیتام آریا شیمی

41,000 تومان50,000 تومان

کود فروت ست سیترونا مایع بطری ۱ لیتری

60,000 تومان

کود فسفیت پتاسیم فوگارد آریا شیمی

75,000 تومان

کود فولویک اسید اگرومین پاکت ۱ کیلوگرمی

70,000 تومان

کود کامل NPK 10-52-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

550,000 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

540,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

620,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

230,000 تومان