صفحه اصلی » قیمت کود

نمایش 1–24 از 43 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود آمینو اسید پودری ۸۰٪‌ نیتروآمین بسته بندی ۱ کیلوگرمی

130,700 تومان

کود آمینو اسید پودری کلروفیل ۸۵ سیترونا بسته بندی ۵۰۰ گرمی

200,000 تومان

کود آمینواسید مایع ۲۵% رستان بسته بندی ۱ لیتری

70,000 تومان

کود اوره فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

710,000 تومان

کود پتاسیم سولفور اس کا جنتاترول بسته بندی ۱ لیتری

54,000 تومان

کود پتاسیم نیترات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

570,000 تومان

کود جلبک دریایی آلگاستیم بسته بندی ۱ و ۵ لیتری و ۱ کیلوگرمی

137,000 تومان

کود جلبک دریایی پودری سیترونا آلژکس بسته بندی ۵۰۰ گرمی

140,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

130,700 تومان

کود ریشه زایی روتیج بسته بندی ۱ لیتری

130,000 تومان

کود سولفات پتاسیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

315,000 تومان

کود سولفات منیزیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

162,500 تومان

کود سیلیسیم پودری و مایع سیتام آریا شیمی

41,000 تومان50,000 تومان

کود فروت ست سیترونا مایع بطری ۱ لیتری

52,000 تومان

کود فسفیت پتاسیم فوگارد آریا شیمی

75,000 تومان

کود فولویک اسید اگرومین پاکت ۱ کیلوگرمی

80,000 تومان

کود کالفومیت گرین Calfomyth افزایش گلدهی و محصول

100,000 تومان

کود کامل NPK 10-52-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

750,000 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

630,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

718,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا کیسه ۱۰ کیلوگرمی

267,000 تومان

کود کامل NPK 18-18-18 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

590,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

530,000 تومان

کود کامل NPK 30-10-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

385,000 تومان