اگرومین - Agromin

لیست محصولات برند اگرومین

  • اگرومین هیومیک اسید: حاوی ترکیب هیومیک اسید و فولویک اسید، کاملا محلول به صورت پودری و مایع
  • اگرومین فولویک اسید: حاوی درصد بالای فولویک اسید کاملا محلول به صورت خالص با منشاء طبیعی
  • اگرومین آمینو اسید: حاوی درصد بالای آمینو اسید کاملا محول به صورت خالص با منشاء طبیعی

در حال نمایش 4 نتیجه