خدمات فضای سبز

خدماتهزینه (تومان)
هرس و سرزنی گیاهان پرچینی (ترون ، شمشاد ، زرشک و …)
بسته به رسیدگی های قبلی، اندازه و …
متری ۱۳۰۰ الی ۳۵۰۰
هرس درختان زینتی درختان پهن برگ (اقاقیا ، توت نرک ، کاکوزا و …)
نهال تا درخت ۵ ساله
۵۰۰۰ الی ۷۰۰۰
هرس فرم ( سرو نقره ای ، سرو شیراز ، سرو ، کاج مشهد ، انگور و …)
نهال تا ۵ ساله
۵۰۰۰
هرس فرم (درخت ۵ تا ۹ساله)۱۲۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰
هرس فرم (درخت ۹ ساله به بعد) ۱۸۰۰۰ الی ۴۵۰۰۰
هرس درختان مثمر (سیب ، گلابی ، هلو ،آلو و …)
نهال تا ۵ ساله
۵۰۰۰ الی ۸۰۰۰
هرس درختان مثمر (۵ تا ۹ ساله)۱۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰
هرس درختان مثمر (درخت ۹ ساله به بعد)۱۶۰۰۰ الی ۴۵۰۰۰
کاشت نشاء ( بنفشه ، جعفری ، ناز ، چمن عروس و …)
در صورت آماده بودن بستر کاشت
متری ۵۰۰۰ الی ۷۰۰۰
کاشت نشاء ( بنفشه ، جعفری ، ناز ، چمن عروس و …)
در صورت آماده نبودن بستر کاشت
متری ۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰
کاشت درختچه ( رز ، شمشاد ، ترون ، نسترن و …)
بسته به اندازه ریشه و گیاه و گلدان
۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰
کاشت چمن
الف) در صورت آماده بودن بستر و … (پخش کردن بذر و کود)
متری ۵۰۰۰
کاشت چمن
ب) در صورت آماده نبودن بستر کاشت (تسطیح، غلطک زنی و …)
متری ۱۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰
کاشت درخت (غرس درخت)
بسته به اندازه ریشه وگلدان
۴۰۰۰ الی ۱۱۰۰۰

در تمامی موارد ذکر شده تهیه کود، بذر، نهال مناسب، نشاء و تمامی نهاده ها برعهده کارفرما می باشد و قیمت ها فقط برای انجام کار است.

درختان بسته به رسیدگی های قبلی، اندازه درخت، نحوه تربیت و… قیمت ها متفاوت می باشد. قیمت های درختان کهنسال تا ۷۰% قابل افزایش می باشد.

هرس درختان سیب و گلابی، فرم دهی به دلیل تخصصی تر بودن تا ۴۰% قابل افزایش است.