صفحه اصلی » کود افزایش کمی و کیفی محصول

نمایش 1–24 از 57 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود محافظت و ریشه زایی ویوما Vivema گرین

1,237,000 تومان

کود مگافول والگرو محرک رشد و ضد تنش

280,000 تومان

کود ویوا والگرو تنظیم کننده رشد رویشی

158,400 تومان

کود آهن ۶% فری لن والگرو کلات شده با EDDHA

277,000 تومان

کود فروت ست سیترونا پودری

170,000 تومان

کود فروت ست سیترونا مایع

70,000 تومان

کود کامل مایع رستان مجیکال + ریز مغذی‌ها

70,000 تومان

کود سه گانه آهن روی منگنز رستان

80,000 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا

1,000,000 تومان

کود آهن ۶% پرینوا کلات شده با EDDHA

265,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA

200,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA

190,000 تومان

کود منیزیم ۶% پرینوا کلات شده با EDTA

174,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA

227,000 تومان

کود میکرو کمپلکس پرینوا کلات شده با EDTA

204,000 تومان

کود هیومیک اسید مایع اگرومین ۱ و ۵ لیتری

153,000 تومان

کود هیومیک اسید پودری اگرومین

112,000 تومان

کود پتاسیم سولفور اس کا جنتاترول

70,000 تومان

کود جلبک دریایی آلگاستیم مایع و پودری

165,000 تومان233,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا

1,233,000 تومان

کود سیلیسیم پودری و مایع سیتام آریا شیمی

55,000 تومان98,000 تومان

کود فسفیت پتاسیم فوگارد آریا شیمی

95,000 تومان

کود زیستی (بیولوژیک) دکتر بایو P

70,000 تومان

کود زیستی (بیولوژیک) دکتربایو N

65,000 تومان