کود محرک رشد

لیست قیمت کود محرک رشد

کود محرک رشد باعث افزایش توان ریشه‌ها در جذب عناصر غذایی خاک موجب افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش حاصل‌خیزی خاک و افزایش توانایی گیاه در غلبه بر استرس‌های محیطی می‌شود.

نمایش 1–16 از 19 نتیجه