صفحه اصلی » کود » کود ماکرو

نمایش دادن همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود گوگرد مایع پارومی اس ۸۰٪

28,000 تومان

کود گوگرد مایع سیترونا سولفو ۸۰

55,000 تومان

کود مایع فسفیت پتاسیم کلوم فوس ۲۰-۳۰

157,500 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا

1,050,000 تومان

کود کلسیم ۱۰% پرینوا کلات شده با EDTA

190,000 تومان

کود منیزیم ۶% پرینوا کلات شده با EDTA

190,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا

1,233,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 + TE سوپر گرین ۳

86,000 تومان

کود کلسیم گرین ۳۴ درصد Calsio green

168,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 +TE گرین پلنت ۴

1,156,000 تومان

کود کامل NPK 12-36-12 +TE گرین پلنت ۳

1,203,000 تومان

کود کامل گرین پلنت ۱ NPK 0-20-40 + TE گرین

1,203,000 تومان

کود منیزیم گرین Magnesiogreen

306,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 +TE مستر والگرو

1,250,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 +TE مستر والگرو

1,500,000 تومان

کود کامل NPK 10-5-40 + TE گرین پلنت ۲

1,156,000 تومان

کود گوگرد پودری کشاورزی ۲۵ کیلوگرمی

110,000 تومان

کود کامل NPK 10-5-40 + TE سوپر گرین ۴

86,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 + TE پرینوا

854,000 تومان

کود کامل NPK 18-18-18 + TE پرینوا

733,000 تومان

کود کامل NPK 10-52-10 + TE پرینوا

1,357,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 + TE پرینوا

1,114,000 تومان

کود کامل NPK 30-10-10 + TE پرینوا

700,000 تومان