صفحه اصلی » کود » کود میکرو (ریزمغذی)

مشاهده همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود آهن ۱۳% محلول پاشی پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

149,000 تومان

کود آهن ۶% پرینوا کلات شده با EDDHA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

220,000 تومان

کود آهن ۶% فری لن والگرو کلات شده با EDDHA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

200,000 تومان

کود آهن ۶% گرین کلات شده با EDDHA و HBED بسته بندی ۱ کیلوگرمی

247,000 تومان

کود آهن میکرو هاس ۱۳% گرین کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

247,000 تومان

کود بر مایع گرین Borogreen 15% بسته بندی ۱ لیتری

130,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

151,000 تومان

کود سه گانه آهن روی منگنز رستان بسته بندی ۱ لیتری

70,000 تومان

کود سیلیسیم پودری و مایع سیتام آریا شیمی

48,000 تومان68,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

163,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

147,000 تومان

کود مولیبدن Molystar گرین بسته بندی ۲۵۰ میلی لیتری

155,000 تومان

کود میکرو جادوگر الیگو گرین Oligo Green Magic بسته بندی ۱ کیلوگرمی

238,000 تومان

کود میکرو کمپلکس پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

150,000 تومان

کود میکرو هاس روی ۲۵ درصد MICRO HAS Zn بسته بندی ۱ کیلوگرمی

67,000 تومان