کود کامل 20-20-20 (کود سه بیست)

لیست کودهای NPK-20-20-20+TE (کود سه بیست) خارجی و ایرانی در بسته‌بندی‌های متنوع 1 کیلوگرمی، 25 کیلوگرمی و بسته‌بندی خانگی برای تقویت و رشد گیاهان زراعی و باغی و گل‌های آپارتمانی بصورت پودری و مایع

در حال نمایش 6 نتیجه