اصلاح کننده‌ها

بهترین اصلاح کننده‌های خاک و آب

  • اصلاح خاک‌های شور و کاهش EC خاک
  • افزایش جذب عناصر میکرو توسط گیاهان
  • افزایش نفوذپذیری خاک و کمک به رشد ریشه
  • آزادسازی فسفر و کلسیم تثبیت‌شده در خاک و قرار دادن آن در دسترس ریشه
  • کاهش اسیدیته آب ‌و خاک و در نتیجه بهبود جذب عناصر غذایی
  • تأمین نیتروژن و گوگرد و برخی از عناصر ریزمغذی مانند آهن و روی

در حال نمایش 6 نتیجه