صفحه اصلی » کود مقاوم کننده به آفات و بیماری

نمایش 1–24 از 40 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود جلبک دریایی آلگارین تویین گرین ALGAREN TWIN

270,000 تومان

کود محافظت و ریشه زایی ویوما Vivema گرین

1,237,000 تومان

کود جلبک دریایی ام سی کرم والگرو

272,800 تومان

کود گوگرد مایع پارومی اس ۸۰٪

28,000 تومان

کود عصاره جلبک دریایی مایع آلگا ۷۰

کود گوگرد مایع سیترونا سولفو ۸۰

55,000 تومان

کود مایع فسفیت پتاسیم کلوم فوس ۲۰-۳۰

157,500 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا

1,000,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA

190,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA

227,000 تومان

کود هیومیک اسید مایع اگرومین ۱ و ۵ لیتری

153,000 تومان

کود هیومیک اسید پودری اگرومین

112,000 تومان

کود پتاسیم سولفور اس کا جنتاترول

70,000 تومان

کود جلبک دریایی آلگاستیم مایع و پودری

165,000 تومان233,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا

1,233,000 تومان

کود سیلیسیم پودری و مایع سیتام آریا شیمی

55,000 تومان98,000 تومان

کود فسفیت پتاسیم فوگارد آریا شیمی

95,000 تومان

محلول برگپاشی دکتر بایو

25,000 تومان

کود زیستی (بیولوژیک) دکتر بایو P

70,000 تومان

کود زیستی (بیولوژیک) دکتربایو N

65,000 تومان

کود زیستی (بیولوژیک) بایو Root 

90,000 تومان

کود آمینو اسید پودری کلروفیل ۸۵ سیترونا

240,000 تومان

کود محرک رشد آمینوفول Aminofol

157,000 تومان

کود کلسیم و بُر گرین Calboron ایتالیایی

168,000 تومان