صفحه اصلی » کود رشد رویشی

نمایش 1–24 از 48 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود محرک رشد و ریشه زایی اکتیویو والگرو

205,000 تومان

کود آهن ۶% فری لن والگرو کلات شده با EDDHA

277,000 تومان

کود گوگرد مایع پارومی اس ۸۰٪

28,000 تومان

کود عصاره جلبک دریایی مایع آلگا ۷۰

کود مایع نیتروژن بالا N36‌ سیترونا

کود کامل مایع رستان مجیکال + ریز مغذی‌ها

70,000 تومان

کود گوگرد مایع سیترونا سولفو ۸۰

55,000 تومان

کود آهن ۶% پرینوا کلات شده با EDDHA

265,000 تومان

کود کلسیم ۱۰% پرینوا کلات شده با EDTA

174,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA

190,000 تومان

کود منیزیم ۶% پرینوا کلات شده با EDTA

174,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA

227,000 تومان

کود میکرو کمپلکس پرینوا کلات شده با EDTA

204,000 تومان

کود هیومیک اسید مایع اگرومین ۱ و ۵ لیتری

153,000 تومان

کود هیومیک اسید پودری اگرومین

112,000 تومان

کود جلبک دریایی آلگاستیم مایع و پودری

165,000 تومان233,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا

1,233,000 تومان

کود فسفیت پتاسیم فوگارد آریا شیمی

95,000 تومان

کود خانگی دکتر بایو 20-20-20 NPK

17,000 تومان

محلول برگپاشی دکتر بایو

25,000 تومان

کود زیستی (بیولوژیک) دکتربایو N

65,000 تومان

کود محرک رشد درین Drin گرین

347,000 تومان

کود محرک رشد آمینوفول Aminofol

157,000 تومان

کود ارگانیک ویت ارگ Vit ORG

306,000 تومان