کود بیولوژیک

خرید کود بیولوژیک

کودهای بیولوژیک موادی حاوی میکروارگانیسم‌ها هستند که با افزودن آن‌ها به خاک باعث افزایش عملکرد محصول و رشد گیاه می‌شوند. همچنین کودهای زیستی یا بیولوژیک باعث حاصلخیزی، افزایش جذب عناصر و کود، جذب بقایای سموم دفع آفات و بهبود ساختار خاک می‌شود.

  • منابع اصلی کودهای زیستی شامل باکتری‌ها، سیانوباکتری ها و قارچ‌ها است.
  • سازگار با محیط‌زیست و مقرون به صرفه
  • موثر در شرایط نیمه خشک
  • باعث کاهش استفاده از کودهای شیمیایی

نمایش دادن همه 7 نتیجه