لیست محصولات برند پرینوا

  • پرینوا کودهای کامل، حاوی عناصر پر مصرف و کم مصرف به صورت کلات EDTA کاملا محلول در آب
  • پرینوا کود های پایه پرمصرف، حاوی ترکیبات خالص جهت تهیه محلول غذایی
  • پرینوا کودهای ریزمغذی پایه، حاوی عناصر ریزمغذی با خلوص بالا جهت مصرف به صورت آب آبیاری و محلول پاشی
  • پرینوا کود های کلات، حاوی یک عامل پایدار کننده EDTA , EDDHA به همراه عناصر ثانویه و میکرو به صورت ترکیب تک عنصر یا چند عنصر
صفحه اصلی » پرینوا - Perinova

نمایش دادن همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا

1,050,000 تومان

کود آهن ۶% پرینوا کلات شده با EDDHA

285,000 تومان

کود کلسیم ۱۰% پرینوا کلات شده با EDTA

190,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA

200,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA

195,000 تومان

کود منیزیم ۶% پرینوا کلات شده با EDTA

190,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA

227,000 تومان

کود میکرو کمپلکس پرینوا کلات شده با EDTA

185,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا

1,233,000 تومان

کود آهن ۱۳% محلول پاشی پرینوا کلات شده با EDTA

187,000 تومان

کود مونو پتاسیم فسفات پرینوا

1,350,000 تومان

کود پتاسیم نیترات پرینوا

645,000 تومان

کود اوره فسفات پرینوا

1,125,000 تومان

کود سولفات پتاسیم پرینوا (سولوپتاس)

650,000 تومان

کود کلسیم آمونیوم نیترات گرانول پرینوا

567,000 تومان

کود کلسیم نیترات تترا هیدرات کریستال پرینوا

300,000 تومان

کود سولفات منیزیم پرینوا

1,000,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 + TE پرینوا

854,000 تومان

کود کامل NPK 18-18-18 + TE پرینوا

733,000 تومان

کود کامل NPK 10-52-10 + TE پرینوا

1,357,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 + TE پرینوا

1,114,000 تومان

کود کامل NPK 30-10-10 + TE پرینوا

700,000 تومان

کود مونو آمونیوم فسفات پرینوا

1,100,000 تومان