لیست محصولات برند پرینوا

  • پرینوا کودهای کامل، حاوی عناصر پر مصرف و کم مصرف به صورت کلات EDTA کاملا محلول در آب
  • پرینوا کود های پایه پرمصرف، حاوی ترکیبات خالص جهت تهیه محلول غذایی
  • پرینوا کودهای ریزمغذی پایه، حاوی عناصر ریزمغذی با خلوص بالا جهت مصرف به صورت آب آبیاری و محلول پاشی
  • پرینوا کود های کلات، حاوی یک عامل پایدار کننده EDTA , EDDHA به همراه عناصر ثانویه و میکرو به صورت ترکیب تک عنصر یا چند عنصر
صفحه اصلی » پرینوا - Perinova

مشاهده همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود آهن ۱۳% محلول پاشی پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

149,000 تومان

کود آهن ۶% پرینوا کلات شده با EDDHA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

220,000 تومان

کود اوره فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

855,000 تومان

کود پتاسیم نیترات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

645,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

151,000 تومان

کود سولفات پتاسیم پرینوا (سولوپتاس) کیسه ۲۵ کیلوگرمی

455,000 تومان

کود سولفات منیزیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

228,000 تومان

کود کامل NPK 10-52-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

903,000 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

685,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

823,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا کیسه ۱۰ کیلوگرمی

665,000 تومان

کود کامل NPK 18-18-18 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

713,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

642,000 تومان

کود کامل NPK 30-10-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

463,000 تومان

کود کلسیم ۱۰% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

140,000 تومان

کود کلسیم آمونیوم نیترات گرانول پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

453,000 تومان

کود کلسیم نیترات تترا هیدرات کریستال پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

233,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

163,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

147,000 تومان

کود منیزیم ۶% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

140,000 تومان

کود مونو آمونیوم فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

810,000 تومان

کود مونو پتاسیم فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

1,070,000 تومان

کود میکرو کمپلکس پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

150,000 تومان