شرکت کشاورزی فرتاک تجارت افرا با سرمایه گذاری شرکت مکزیکی اگروناترینتز دل نورته در سال 1396 فعالیت خود را با هدف تولید و بازرگانی نهاده های کشاورزی آغاز کرد. محصولات فرتاک تجارت افرا به همراه اطلاعات کامل و نحوه مصرف را میتوانید در لیست زیر مشاهده کنید.

لیست محصولات فرتاک تجارت افرا

صفحه اصلی » فرتاک تجارت افرا

نمایش 1–24 از 30 نتیجه

مشاهده فیلترها

کود آمینو اسید پودری ۸۰٪‌ نیتروآمین بسته بندی ۱ کیلوگرمی

165,000 تومان

کود آهن ۱۳% محلول پاشی پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

149,000 تومان

کود آهن ۶% پرینوا کلات شده با EDDHA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

220,000 تومان

کود اوره فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

855,000 تومان

کود پتاسیم سولفور اس کا جنتاترول بسته بندی ۱ لیتری

60,000 تومان

کود پتاسیم نیترات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

645,000 تومان

کود جلبک دریایی آلگاستیم بسته بندی ۱ و ۵ لیتری و ۱ کیلوگرمی

165,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

151,000 تومان

کود ریشه زایی روتیج بسته بندی ۱ لیتری

70,000 تومان

کود سولفات پتاسیم پرینوا (سولوپتاس) کیسه ۲۵ کیلوگرمی

455,000 تومان

کود سولفات منیزیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

228,000 تومان

کود فولویک اسید اگرومین پاکت ۱ کیلوگرمی

100,000 تومان

کود کامل NPK 10-52-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

903,000 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

685,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

823,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا کیسه ۱۰ کیلوگرمی

665,000 تومان

کود کامل NPK 18-18-18 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

713,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

642,000 تومان

کود کامل NPK 30-10-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

463,000 تومان

کود کلسیم ۱۰% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

140,000 تومان

کود کلسیم آمونیوم نیترات گرانول پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

453,000 تومان

کود کلسیم نیترات تترا هیدرات کریستال پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

233,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

163,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

147,000 تومان